Follow us on :
The UnicoRn, the Ultimate Solution.

Welcome to the UnicoRn World!

img

 ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจาก "กลยุทธ์ทางธุรกิจ" แล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า "ความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล" เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถีงระดับชี้ขาดชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ได้เลย...

continue reading »

Our proudest partners

img

 ด้วยบุคลากรมากประสบการณ์ เหนือกว่าด้วยความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน Unicorn Solution ขอขอบพระคุณองค์กรธุรกิจทุก ๆ องค์กร ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เรา เราขอให้คำมั่นสัญญาว่า...

continue reading »

The next steps

img

Real Estate Management System.
 เตรียมพบกับระบบ "บริหารการขายอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าสัมพันธ์" จาก Unicorn Solution เร็ว ๆ นี้ ! ! !

img

Software reveiw articles.
 ขอเสนอบทความแนววิจารณ์การใช้งานซอฟท์แวร์ทุกประเภท เร็ว ๆ นี้ ! ! !

contact

ทุก ๆ องค์กรธุรกิจ ล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบที่จะเป็น "องค์กรชั้นยอด" ด้วยกันทั้งสิ้น...
หากจะขาดไปก็คงจะเป็น "เครื่องมือ" ในการขยายศักยภาพ ลดข้อจำกัด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้ "ซอฟท์แวร์" คือคำตอบ

Our highlights
fgb

Real Estate Sales & CRM - Savvy Sol..

ระบบงานขายอสังหาริมทรัพย์(RE Sales) และลูกค้าสัมพันธ์(CRM) ส่วนงานหลักที่ช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อาทิ การทำรายการจอง, บันทึกงวดดาวน์, การออกเอกสารสัญญา รวมไปถึง การโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่เหลือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์...

continue reading »

fgb

Human Resource Management - Tiger..

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) Unicorn Solution ได้รับความไว้วางใจให้เป็น Main Developer Team สำหรับพัฒนาระบบ ทั้งในส่วนของ Infrastructure และพัฒนาระบบงานในหลาย ๆ โมดูล ตามการออกแบบจากทีมออกแบบ(SA) ของ Tigersoft (1998) Co.,Ltd. ...

continue reading »

fgb

POS & Customer Service - Thai Watta..

ระบบจัดการงานขายหน้าร้าน(POS) และบริการหลังการขาย(Customer Service) โครงสร้างระบบยังครอบคลุมไปถึงส่วนงานในการจัดการคลังสินค้า(Inventory Control) ซึ่ง function การทำงาน ทั้งหมด เกิดจากการออกแบบระบบและพัฒนาระบบเพื่อสนองตอบการทำงานของลูกค้าโดยตรง...

continue reading »